Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

HORVAT, Joža, književnik (Kotoriba, 10. III. 1915). Studirao pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1937-41); zbog rata prekida studij i odlazi u partizane. Direktor Nakladnog zavoda Hrvatske, voditelj Jadran-filma, novinar u listu Naprijed, tajnik DKH (1948-52), Matice hrvatske (1953-63); potom profesionalni književnik. Moreplovac, putovao oko svijeta jedrilicom »Besa«. Važnija djela: Sedmi b, 1939; Prst pred nosom, 1948; Ni san ni java, 1958; Mačak pod šljemom, 1962; Besa, 1973; Operacija »Stonoga«, 1982.

Krleža je utjecao na književni rad mladoga Horvata. Međutim, na kongresu kulturnih radnika u Topuskom (15-28. VI. 1944), s pozicija dogmatske partijske linije, Horvat napada Krležu: »Šutnja Miroslava Krleže - mi preko nje ovoga časa ne možemo prijeći. Njegov stav je mimikrija, zavjetrina i izdaja svake vrste« (E. Čengić). Potkraj 1945. Horvat postaje uz V. Kaleba i Krležu jedan od urednika časopisa DKH Republika, a u studenome 1946. odlazi s Krležom na osnivački kongres Saveza književnika Jugoslavije u Beograd. Nakon prvih osobnih kontakata, prevladavši fazu partijskog animoziteta i nepovjerenja spram Krleže, Horvat ga u kasnijem razdoblju često posjećuje, određujući sebe kao krležijanca. Horvatovo naknadno tumačenje istupa u Topuskom (intervju u Oku, 1979), K. je prijateljski blagonaklono ocijenio nepotrebnim.

LIT.: I. Šibl, Sjećanja, Zagreb 1986; S. Hranjec, Književno djelo Jože Horvata, Čakovec 1989.

J. S. R.