Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

HUMBOLDT, Alexander von, njemački prirodoslovac (Berlin, 14. IX. 1769 - 6. V. 1859). Kao istraživač američkoga i azijskoga kontinenta jedan je od utemeljitelja moderne geografije. Glavno mu je djelo Kosmos (pet svezaka, 1845-58), osobna prirodoznanstvena enciklopedija, prema vlastitoj definiciji »nacrt za fizički opis svijeta«. Djelo je postalo klasično i po autorovoj uzornoj njemačkoj prozi. U Davnim danima (14. XI. 1917) Krleža s oduševljenjem bilježi čitanje Humboldtove rasprave Kritische Untersuchungen über die historische Entwickelung der geographischen Kenntnis von der Neuen Welt. Posebno je zanimljivo da K., koji Humboldta naziva, poput Feuerbacha i Nietzschea, svojim »učiteljem«, njegovu »metodu« smatra bogatijom »od svake beletrističke suvremene metode«, jer su u njoj sadržani »kontrapunkti pameti«. Dnevnik i inače naglašava značenje esejističkoga i znanstvenog diskursa za modernu književnost. Lakonski je zaključak navedenog zapisa: Humboldt - »To je poetskije od Camoesa!«

V. Žm.