Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ILJINA, Galina Jakovlevna, ruska slavistica (Moskva, 1930). Stručnjak je za hrvatsku književnost; doktorirala u Moskvi, suradnica Instituta za slavistiku i balkanistiku Ruske akademije znanosti. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova o Krleži: o časopisu Plamen (Žurnal »Plamen«, 1964), o Zastavama (Miroslav Krleža i ego poslednij roman, 1984), kojih je ruski prijevod popratila predgovorom i komentarima (Znamena, Moskva 1984, 1-2). Uredila je i komentirala Krležine knjige: Stihi (Moskva 1967); Izbrannoe (Moskva 1980), Ballady Petruški Kerempuha (Moskva 1986). Radovi na hrvatskom jeziku: »Hrvatski bog Mars« i rađanje revolucionarne književnosti u Jugoslaviji, Croatica, 1976, 7-8; Stvaralaštvo Miroslava Krleže u SSSR, u knjizi O Krleži i Cesarcu, Zagreb 1978; Hrvatski pisci u ruskim prijevodima, Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, 1982, 22, 23, 24.

A. Fl.