Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

JAIN, Sheoraj Singh, indijski slavist i prevoditelj (Hatras, 12. I. 1941 - Alwar, 19. II. 1992). U Indiji diplomirao agronomiju te studirao ruski i hrvatski jezik. God. 1967. upisao u Zagrebu postdiplomski studij, 1972. magistrirao radom Banket u Blitvi: tekstološki postupak, doktorirao 1979. S kraćim prekidima 1968-90. radio je kao lektor za hindski jezik na Katedri za indologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prevodio je na hindski i urdski pjesme i novele hrvatskih, slovenskih i makedonskih pisaca. U Delhiju 1978. objavio na hindskom knjigu Hrvatī kavitā (Hrvatska poezija) u kojoj je, u suradnji s DHK, predstavio 40 hrvatskih pjesnika. Krleža je predstavljen s četiri pjesme (Čežnja, Plameni vjetar, Nokturno u samotnoj sobi, Naša kuća). U časopisu The Bridge/Most, 1979, 3-4, preveo je na hindski novelu Baraka Pet Be.

J. S. R.