Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

JAKAC, Božidar, slikar i grafičar (Novo Mesto, 16. VII. 1899 - Ljubljana, 20. XI. 1989). Studirao u Pragu 1919-23; boravio u Berlinu i Parizu (1925) te u SAD (1929-31). Slikarske bilješke objavio u dva sveska Odmevi rdeče zemlje. Član Osvobodilne fronte (od 1943); rektor i voditelj grafičkog odjela ljubljanske Akademije likovnih umjetnosti (1945- 61). U njegovim ranim radovima, posebno grafikama, pojavljuju se impresionistička, secesijska i ekspresionistička obilježja (Koncert), u kasnijim djelima prevladava realistički izraz (psihološki portret i poetizirani pejzaž). Plodan portretist (H. Saeverud, J. Broz-Tito, M. Jarc, Autoportret i dr.). Krležin portret izradio 1963. u Bistrici pri Tržiču.

M. Pet.