Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

JAKIĆ, Tomislav, bibliograf (Požega, 15. IX. 1913). Studij prava završio u Zagrebu, gdje je i doktorirao. Pisao rasprave i članke iz hrv. kulturne povijesti, književnosti i bibliotekarstva. U povodu četrdesete obljetnice Krležina knjiž. djelovanja objavio brošuru Bibliografija djela Miroslava Krleže 1917-1953 (Izdavački zavod JAZU, Zagreb 1953). U njoj su obuhvaćena samo Krležina djela tiskana u obliku knjige ili separata (zaključno do 31. X. 1953; ukupno 99 bibliografskih jedinica).

R.