Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

JELČIĆ, Dubravko, književnik (Požega, 6. XI. 1930). Studij književnosti završio u Zagrebu, gdje je i doktorirao (1974). U Akademijinu Institutu za književnost i teatrologiju djeluje od 1960. Priređivač je antologija, sabranih djela i autor studijskih portreta hrvatskih pisaca. Uza znanstveni rad objavljuje i književne tekstove. Jelčić je početkom 60-ih godina objavio nekoliko kraćih kritičkih tekstova o Krleži, uvrštenih u knjigu Teme i mete (1969). Doživljavajući eseje »misaonom jezgrom« njegove beletrističke proze, drži Krležino djelo neiscrpnim vrelom kritičkog opserviranja. Zanimljivo je da se njime, osim kao nezaobilaznom književnopovijesnom relacijom u primjerice iscrpnoj monografiji o Kosoru (1988), ipak nije bavio. Temeljnoj preokupaciji svoga ranog interesa za Krležu, Areteju, vratio se tek 90-ih godina (Varijacije o Areteju i oko njega, Revija, 1990, 5) razrađujući tezu o toj drami kao čvorištu Krležina »konačnog razlaza s ideologijom«. U časopisu 15 dana priredio je i bilješkom popratio kraći izbor iz Krležine lirike (1963, 15-16).

Vl. Bo.