Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

KRŠIĆ, Jovan, književni kritičar, esejist i prevoditelj (Sarajevo, 19. I. 1898 - okolica Sarajeva, 24. VII. 1941). Gimnaziju završio u Sarajevu, a studij slavistike i filozofije na Filozofskom fakultetu u Pragu. Kao profesor radio u Sarajevu. Napisao je niz članaka, studija i prikaza; u prvom redu o piscima iz Bosne i Hercegovine, te o kulturnom i književnom naslijeđu južnoslavenskih književnosti. Posebno se bavio češkom književnošću te prevodilaštvom s češkog jezika. Za života objavio je Pogled na razvoj i značenje narodne pjesme (1927), a postumno su mu tiskani Odabrani članci i kritike (1966). God. 1927-41. bio je urednik časopisa Pregled u kojem je i objavio najviše prikaza i članaka.

O Krleži je pisao nekoliko puta. U povodu premijere Gospode Glembajevih u Sarajevskome dramskom pozorištu 1931. napisao je vrlo pozitivnu kritiku (Pregled, 1931, 7); informirao se o prijevodu Hrvatskog boga Marsa na češki (Krleža na češkom, SKG, 1931, 8), a veće je prikaze pisao i o drami U agoniji (Pregled, 1932, 8) te romanu Povratak Filipa Latinovicza (Pregled, 1932, 8).

M. Šel.