Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Ivan, pripovjedač, pjesnik, dramski pisac, književni kritičar i povjesničar (Varaždin, 29. V. 1816 - Puhakovec, Hrvatsko zagorje, 1. VIII. 1889). Gimnaziju završio u Zagrebu, zatim stupio u kadetsku školu i postao oficir. God. 1841. napustio vojsku, 1845. postao veliki sudac Varaždinske županije, a nešto kasnije član Banskog vijeća. Utemeljitelj je moderne historiografije u Hrvata. Osnovao je Društvo za povjestnicu jugoslavensku, te pokrenuo zbornik Arkiv za povjestnicu jugoslavensku (1851-75). Po vraćanju ustava (1860), izabran za velikog župana Zagrebačke županije. Važnija djela: Juran i Sofija, 1839; Različita djela, I-III, 1842-44; Slavjanke, 1848. i dr.

U tekstu O nekim problemima Enciklopedije (Republika, 1953, 2-3), Krleža drži da je Kukuljević kao dramski pisac scenski mrtav, dok ga kao pjesnika uopće i ne spominje. Ističe, međutim, njegov povijesni rad, jer Kukuljević na moderan način promatra događaje, iz perspektive koja nije samo regionalna.

M. Šel.