Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

PREŽIHOV, Voranc (pravo ime Lovro Kuhar), književnik (Kotlje, 10. VIII. 1893 - Maribor, 18. II. 1950). U desetljeću nakon I. svj. rata istaknuti član KPJ i Kominterne, javni i politički djelatnik u Koruškoj, a nakon šestojanuarske diktature u raznim europskim zemljama. Kao pisac jedan je od glavnih predstavnika slovenskoga socijalnog realizma (romani Požganica, 1939; Doberdob, 1940; Jamnica, 1945; zbirka novela Samorastniki, 1940).

U članku Marginalia na temu o spoznajnoteorijskoj magiji (Delo, 1956, 11), Krleža je Prežihovljevu prozu istaknuo kao primjer angažirana stvaranja: »Ako postoji tu među nama netko tko je majstor tendenciozne proze, one proze koja se traži, to je on!«

K. Nc.