Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

LACKOVIĆ, Ivan Croata, slikar (Batinska, 1. I. 1932). Od 1957. radi u Zagrebu kao poštar i slika naivnim izrazom. Ohrabren Hegedušićevim savjetima izlaže (1962) i postaje slobodnim umjetnikom (1968). Tematika ranih slika (Na pojilu, Dvoglavi konj) i crteža (Z mojih bregov, Selo bez kraja) poetiziran je krajolik podravskog sela (Bijeli krovovi moga zavičaja, 1968; Zima, 1970), a tehnika tempera na staklu. Kasnije crteže (i grafike) obilježava lirska naivna fantastika i nadrealistička poetika (mape Zodijak, Planetarium, Oblak, 1974. te Signum terrae, in memoriam Hegedušiću, 1976). Ilustrirao je pjesme J. L. Depierrisa i P. Seghersa, a svojim je izložbama postigao najviša međunarodna priznanja (Rim, 1978).

Inspiriran Krležinim Baladama Petrice Kerempuha izradio je 1972. ciklus crteža flomasterom u boji: Miserere, Gumbelijum roža fino diši, Komendri jaši, Sanoborska, Lageraška i dr. transponirajući pjesnički doživljaj u apokaliptičke likovne vizije (Kervave kronike glas, Anno domini 1573). Nacrtao je (perom i tušem) tri Krležina portreta (1975, 1979).

LIT.: T. Maroević, Ivan Lacković Croata, crteži 1952-1981 (katalog), Zagreb 1981; G. Vigorelli, Ivan Lacković Croata, Genève 1983.

M. Pet.