Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

LESSING, Gotthold Ephraim, njemački dramatičar i kritičar (Kamenz, 22. I. 1729 - Braunschweig, 15. II. 1781). Svojim društvenokritičkim (npr. Emilia Galotti, 1772) i filozofskim dramama (npr. Nathan der Weise, 1779) jedan je od najvitalnijih dramatičara prosvjetiteljske epohe, klasik njemačkih kazališta i danas. Zbirkom kazališnih kritika Hamburgische Dramaturgie (1767-69) jedan je od utemeljitelja tzv. građanske, antiklasicističke drame, suborac Diderotov, ujedno jedan od propagatora Shakespeareovih djela. Krleža se na njega potanje osvrnuo u tekstu o kazališnim kritikama R. Maixnera (u knjizi Moj obračun s njima, Zagreb 1932). Braneći Lessinga, kojega je očito neobično cijenio, pred površnostima bulevarskog tipa kritike, pokazao je ne samo mnogo razumijevanja za Lessingovu komediju Minna von Barnhelm nego i poznavanje autorove teorije u zbirci Hamburgische Dramaturgie. Lessingovu kritičku praksu K. smatra trajnim primjerom razuma, temeljitosti i književne vještine u kritičkom poslu. Da je »Maixner od tih Lessingovih stranica pročitao samo jednu, on bi zacijelo prestao pisati svoje kazališne kritike«.

LIT.: Z. Konstantinović, Krleža o nemačkoj i skandinavskoj književnosti, Miroslav Krleža (zbornik), Beograd 1967.

V. Žm.