Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

LUNAČEK, Vladimir, književni i kazališni kritičar i pisac (Vinkovci, 23. I. 1873 - Zagreb, 1. VIII. 1927). Studirao medicinu i pravo u Beču, Pragu i Zagrebu, afirmaciju kritičara stekao na stranicama modernističkog Života, a od 1906. do smrti piše o književnosti i teatru u Obzoru, gdje uređuje feljton.

Već je povodom Pana Lunaček u utjecajnom Obzoru najavio Krležu kao »novog pjesnika« u hrv. književnosti, a kad je svojom impresionistički usmjerenom metodom o Krležinim dramama pisao kritički, isticao je kako »cijeni Krležu kao našeg najboljeg dramatičara« i zadovoljstvo što »ima netko tko ne bježi samo za suknjama na pozornici i koji se ne zapliće samo u obične strasti«. Smetali su mu »dijalogizirani feljton« i »šematsko prikazivanje renesanse« u Michelangelu, misli da se K. »boji za literaturu u drami« (Adam i Eva); prvi uspostavlja kritičku paralelu Gorki - Krleža. U dva je navrata komentirao Književnu republiku, oštro polemizirajući s Krležinim viđenjem I. Vojnovića i K. Š. Gjalskoga. K. nije izravno odgovorio, ali je Lunačekovo tumačenje A. Strindberga već bio ocijenio »neosnovanim« (Otac od Augusta Štrindberga, Književna republika, 1924, knj. II, br. 2), a potom naziva apsurdnim i njegove nedosljednosti (Kako se kod nas piše o slikarstvu, Književna republika, 1926, knj. III, br. 2), da bi mu osobito zamjerio što je iz osobnih motiva »režirao« aferu protiv Benešićeve uprave u kazalištu (Hajka protiv Julija Benešića, Književna republika, 1926, knj. III, br. 2). Analizama Lunačekove kritike u Književnoj republici (M. Kombol, J. Benešić) pridružio se i K. u »pismu« Kako se kod nas piše o književnosti (Književna republika, 1927, knj. IV, br. 2) zdvojan nad reprezentantom višegodišnjeg variranja »jedne rečenice« što se u nas »zove kritikom«. Dijalog Obzorova recenzenta s Krležom, prekinut je Lunačekovom skorom smrću.

BIBL. V. L.: Miroslav Krleža: Pan, Obzor 11. V. 1917; Miroslav Krleža: Golgota. Drama u 5 činova, ibid., 5. XI. 1922; Sa književnog tržišta, ibid., 22. XI. 1923; Miroslav Krleža: Vučjak, ibid., 2. I. 1924; Devalvacija literature, ibid., 30. IV. 1924; Proslava 25-godišnjice glumačkog rada Franje Sotošeka. Premijera drame »Michelangelo Buonarroti« od M. Krleže, ibid., 20. V. 1925; M. Krleža: »Adam i Eva«, ibid., 30. V. 1925.

LIT.: S. Lasić, Mladi Krleža i njegovi kritičari (1914-1924), Zagreb 1987; I. Krtalić, Krleža - za i protiv (1914-1927), I—II, Zagreb 1988.

Vl. Bo.