Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

LJUŠTINA, Franjo, revolucionar (Kupirovo, Lika, 1894 - Zagreb, 25. I. 1922). God. 1917. mobiliziran u austrougarsku vojsku; zbog širenja lenjinističkih ideja zatvoren u Trstu gdje se razbolio od tuberkuloze. Vratio se u Zagreb 1918, surađivao u socijalističkim listovima Pravda i Sloboda; borio se za jedinstvo revolucionarnoga radničkog pokreta i 1919. postao članom Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista). Iste godine sudjelovao u madžarskoj socijalističkoj revoluciji; postao članom Centralnog odbora jugoslavenske komunističke frakcije i glavnim urednikom (hrvatskog izdanja) njegova glasila Crvena zastava. U tom listu (19. VI. 1919) objavio je Krležinu pjesmu Veliki petak godine hiljadu devetstotina i devetnaeste, što je prije bila objelodanjena u Plamenu i posvećena ubojstvu K. Liebknechta. Nakon sloma Madžarske Socijalističke Republike vraća se u Zagreb ali se pred progonima policije sklanja u Austriju. Vraća se 1920. ilegalno u Zagreb; u rujnu 1921. teško bolestan, biva uhićen; umire u bolnici pod policijskom stražom.

K. se 1921. zauzimao za teško bolesnoga Ljuštinu te ga je uz pomoć liječnika L. Popovića smjestio u bolnicu na Brestovcu. Potom ga je, već uhićenoga, s pomoću istoga liječnika, smjestio u bolnicu Milosrdne braće u Ilici br. 1, gdje je umro. Sudbina F. Ljuštine, a osobito groteskne okolnosti njegove smrti, dojmila se Krleže. Posvetio mu je novelu Smrt Tome Bakrana (Književna republika, 1924, knj. I, br. 1) uz koju je objavljen crtež Lj. Babića Franjo Ljuština u mrtvačnici. U Napomeni o crtežu Lj. Babića (ibid.) K. kaže kako njegova novela, uz neke sličnosti, nije portret F. Ljuštine, te opisuje nastanak Babićeva crteža.

BIBL. M. K.: Jedno pismo iz godine 1922. Milanu Ćurčinu, uredniku »Nove Evrope«, Vjesnik, 4. XII. 1960; Djetinjstvo 1902-03 i drugi zapisi, SDMKZ, sv. 27, Zagreb 1972.

LIT.: I. Očak, Krleža - Partija, Zagreb 1982; S. Lasić, Krleža. Kronologija života i rada, Zagreb 1982.

I. Ok.