Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

MESARIĆ, Kalman, redatelj, dramatičar, prevodilac i kazališni kritičar (Prelog, 17. IX. 1901 -Zagreb, 30. I. 1983). Klasičnu gimnaziju pohađao u Zagrebu i Banjoj Luci, a dramaturgiju i režiju studirao u Berlinu. Radio kao pomoćnik redatelja pa redatelj u HNK u Zagrebu (1924-45), a jednu sezonu (1941/42) bio direktor Drame i dramaturg u Sarajevu; 1946. organizirao hrvatsku dramu u riječkom kazalištu, zatim radio kao direktor Drame i redatelj u Splitu i Sarajevu, redatelj u Tuzli (1953-57) i umjetnički direktor Zagrebačkoga gradskog kazališta »Komedija« (1957-59). Objavljivati počeo 1921. Surađivao je u nekoliko kazališnih časopisa (Comoedia, Hrvatska pozornica, Kulisa), bio kazališni kritičar Hrvatskog pokreta, Riječi i Vidika, sudjelovao u pokretanju časopisa Pozorište u Tuzli. Zajedno s J. Kulundžićem, S. Batušićem, A. Muradbegovićem i S. Tomašićem radio, bez uspjeha, na osnivanju »novog teatra« u Zagrebu. Najzapaženiji kao dramatičar, autor avangardnih aktovki Kozmički žongleri (1925), pučkog igrokaza Joco Udmanić (1931), satiričke trilogije Među nama (1935), popularne komedije Gospodsko dijete (1937) i socijalne drame Estera (1938). Dva puta nagrađen Demetrovom nagradom.

Objavio četiri kraća teksta o Krleži. U prvom (Krležin »Michelangelo«, Hrvatski pokret, 30. V. 1925) nastupa kao Krležin privrženik, koji se »oduševio ne samo za 'Michelangela', već i za svaki od Krleže napisani redak«; u drugome (Krleža na odru, Jutro, 3. III. 1929) dramu Gospoda Glembajevi naziva »solidnom građanskom senzacijom« i autoru spočitava to što u »vrijeme velikih socijalnih problema« prelazi na »naturalističko kazalište«; u trećem (Krleža klafra..., Riječ, 19. IV. 1930) okomljuje se na Ledu (»tračlerski blef« i »Chronique scandaleuse«) i na Krležino predavanje o zagrebačkoj kritici (posebice na odnos spram S. Tomašića); u četvrtom (Krleža citira..., Riječ, 6. XII. 1930) polemički replicira na Krležino tumačenje prethodnog teksta. U knjizi Moj obračun s njima (Zagreb 1932) K. analizira Mesarićeve kritike i daje vrlo negativan sud o njima.

B. Sen.