Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

MIRKOVIĆ, Mijo (knjiž. pseudonim M. Balota), ekonomist i književnik (Rakalj, Istra, 28. IX. 1898 - Zagreb, 16. II. 1963). Filozofiju studirao u Zagrebu i Beogradu, doktorirao ekonomske znanosti u Frankfurtu na Majni. Bio je novinar, srednjoškolski profesor, docent na Pravnom fakultetu u Subotici, profesor na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Beogradu i profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je mnogo radova iz ekonomije i kulturne povijesti. Od književnih djela najvažnija mu je zbirka čakavskih stihova Dragi kamen (1938), roman Tijesna zemlja (1946), Proza i poezija (1959), zatim monografija Matija Vlačić Ilirik (1960) i dr.

Krleža ga je smatrao »čovjekom od vrijednosti«, a to je i dokazao pozivom Mirkoviću da surađuje u njegovim časopisima: u Danasu (1934) objavljuje radove iz područja ekonomije, a u Pečatu (1939) bavi se i književnom kritikom (ocijenio je, među ostalim, i Budakovo Ognjište) - ostajući do kraja na Krležinoj strani u vrijeme tzv. sukoba na književnoj ljevici.

M. Šel.