Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

OBRADOVIĆ, Aleksandar, kompozitor (Bled, 22. VIII. 1927). Studij kompozicije završio je na Muzičkoj akademiji u Beogradu (M. Logar), usavršavao se u Londonu i New Yorku. Profesor je kompozicije na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Autor je djela za orkestar (simfonije, preludiji i fuge), vokalno-simfonijskih (Simfonijski epitaf, 1959), koncertantnih (Koncert za klarinet i gudače, 1958; Koncert za violončelo, 1979) i elektroničkih skladbi (Elektronska tokata i fuga, 1967), baleta (Prolećni uranak, 1949), komornih, klavirskih i zbornih radova.

Među njegovim vokalno-simfonijskim skladbama je i ciklus Plameni vjetar. Dovršenje 1955, namijenjen baritonu i orkestru (praizveden 13. I. 1959), a sastoji se od šest stavaka-popijevki na stihove pjesama Seoska crkva, Jeruzalemski dijalog, Jesenja pjesma, Erotična pjesma, Hladan pogled jedne opatice i Plameni vjetar.

A. To.