Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

PARAĆ, Frano, skladatelj i glazbeni pedagog (Split, 11. V 1948). Glazbu je studirao u Zagrebu, usavršavao se u Milanu. Profesor je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Sklada orkestralna (Simfonija, 1993), koncertantna (Kontro-a-bas za kontrabas i elektroniku, 1978), komorna (Kvartet za klarinet, violinu, violončelo i klavir, 1991), solističko-instrumentalna, vokalno-instrumentalna (Missa Maruliana, 1993), zborska (Dona nobis pacem, 1993) djela i scensku glazbu.

Prema više Krležinih pjesama (Khevenhiller; Podnevna simfonija; Pan; Suton; Pieta; Sodomski bakanal; Jesenja pjesma, Posljednji sud; Pjesma naših dana; Predvečerje u jednoj provincijalnoj garnizoni; Maske; San; Duga stiha) stvorio je (1985) cjelovečernje glazbeno-scensko djelo (balet) Carmina Krležiana/Put u 14 slika. Skladano za recitatora, sopran, mješoviti zbor i simfonijski orkestar, djelo je bez dramske fabule, a pojedine slike (Introit; Pan simfonija prva; Sacrum Panonium; Pietà; De natura feminae; Pan simfonija druga; Jesenja pjesma I; Jesenja pjesma II; Epistola; Misterij; Pan simfonija treća; Ples barunice; Agnus Dei; Pan simfonija četvrta; Finale) glazbenim se sadržajem podudaraju s izabranim tekstovima. Carmina Krležiana praizvedena je 5. XII. 1985. u HNK u Zagrebu (dramaturg, redatelj i koreograf M. Sparemblek, dirigent V. Šutej, scenograf Z. Bourek, kostimograf I. Škomrlj). Od glazbe djela autor je 1989. uobličio istoimenu suitu za zbor i orkestar.

A. To.