Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

PASKA, Bosiljka, povjesničarka književnosti (Varaždin, 22. II. 1921). Diplomirala 1944. na Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, grupu za hrvatski jezik. Radila je kao profesorica na varaždinskim srednjim stručnim školama i gimnaziji. Bavila se metodikom nastave hrvatskog jezika i književnosti.

Za ediciju »Moja biblioteka«, izdavača »Školska knjiga«, priredila je školsko izdanje Krležinih Balada Petrice Kerempuha (Zagreb 1966). Popratila ga je pristupnim tekstom, interpretacijama pjesama i rječnikom Krležine kajkavštine. To izdanje je bilo poticajno za kasniju nastavnu i kritičku interpretaciju Balada. Po svjedočenju E. Čengića K. je bio zadovoljan njezinim tumačenjem svoje kajkavske poezije.

LIT.: J. Skok, Jedno varaždinsko izdanje Krležinih »Balada«, Varaždinske vijesti, 23. XI. 1966.

Jo. S.