Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

PAVLEK, Mihovil Miškina, književnik (Đelekovec kraj Koprivnice, 24. IX. 1887 - logor Jasenovac, VI. 1942). Pripadao je lijevom krilu Hrvatske seljačke stranke, a od 1941. surađivao s NOP-om. Pisao je pjesme, crtice, pripovijetke i članke. Njegova prozna djela seoske su tematike i izražavaju protest protiv društvene nepravde (Za svojom zvijezdom, 1926; Trakavica, 1935; Krik sela, 1937).

Reagirajući oštro na interpelaciju Grge Anđelinovića o antimilitarizmu u istoimenu članku u Književnoj republici (1927, knj. IV, br. 1), Krleža uzgred daje lapidarnu kritičku ocjenu Miškinine knjige Za svojom zvijezdom, koja je zbog svojih ideja bila povodom »interpelaciji« u Skupštini ll. X. 1926. Tu knjigu K. smatra živim dokumentom zdravoga seljačkog duha koji ne odiše kapitulantstvom, već, naprotiv, nosi u sebi ideje koje razobličuju Radića i njegovu političku stranku. Nezadovoljan Miškininom javnom obranom, tj. poricanjem antimilitarističkog duha svoga djela koje K. ocjenjuje kao vrijedno propagandističko ostvarenje, autor upozorava na žalosnu proturječnost između Miškinine kapitulantske obrane te buntovnosti i antimilitarizma prisutnih u knjizi Za svojom zvijezom.

Jo. S.