Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»AGONIJA VLADE I REŽIMA«, članak objavljen u Borbi, 23. III. 1922. U njemu Krleža izražava uvjerenje u neminovnost sloma politike što ju je provodila radikalno-demokratska vlada (N. Pašić, S. Pribićević), nastojeći njome osigurati funkcioniranje sustava utemeljenoga Vidovdanskim ustavom (28. VI. 1921). Interpretirajući recentna zbivanja u polit. životu, prije svega donošenje Zakona o zaštiti države (1. VIII. 1921) koji je, okvalificiravši KPJ kao terorističku organizaciju, omogućio protjerivanje komunista iz skupštine, K. upozorava na sve bitne elemente krize sustava: sklonost vladajućih faktora prema diktaturi koja se izražava u sustavnom kršenju ustava i u pseudoparlamentarizmu; unitarizam odn. hegemonistički centralizam koji dovodi do srpsko-hrvatskog sukoba, lošu socijalnu i financijsku politiku i dr. Zaključuje kako će se režim »prije ili kasnije naći pod ruševinama svoje nasilne politike i da će, što to bude kasnije, ostaviti iza sebe to veći kaos na svim poljima narodnoga života«.

Mo. St.