Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

RABADAN, Vojmil, književnik, redatelj i prevoditelj (Split, 31. VII. 1909-Zagreb, 5. I. 1988). Klasičnu gimnaziju završio u Splitu, a Filozofski fakultet u Zagrebu; doktorirao teatrološkom tezom Maistre Pierre Pathelin i mi. Uz to studirao arheologiju, glazbu, slikarstvo (u Zagrebu, Parizu i Rimu). Od 1940. dramaturg i redatelj drame i opere u Splitu i Zagrebu. God. 1942. u Zagrebu pokrenuo stalnu radiodramu i bio niz godina repertoami direktor i redatelj. Od 1945. radio kao redatelj u mnogim mjestima Jugoslavije. God. 1948. obnovio Zagrebačko kazalište lutaka.

Napisao je niz dramskih djela (Kuća na kršu, Kad je žena nijema, Ognjena oluja, Talija na cesti, Mlin Matije Gupca, Scenske legende o Jeleni Solinskoj), opernih libreta (Majka Margarita, Stanac, Marko Polo, Marulova pisan), dramatizacija, obnovio je i priredio za prikazivanje više djela naših klasika i napisao više od 50 igrokaza za djecu i mladež.

Režirao je više od 200 opera i drama; prevodio je sa starogrčkog, latinskog, francuskog (cjelokupna djela F. Villona), talijanskog, slovenskog, bugarskog. Uređivao je reviju Dom i svijet (Split 1939-40); surađivao u nizu časopisa i novina.

Između 1933. i 1982. objavio je desetak kritičkih prikaza i ocjena izvedaba Krležinih djela (Leda, Gospoda Glembajevi, Hrvatska rapsodija, Kraljevo, Vučjak, Golgota, 1918. Hommage à Krleža) u kojima uz kritiku ističe daje K. bio liričar, dramatičar, pripovjedač, esejist, pokretač časopisa itd., ocjenjujući ga kao »izvanredan pjesnički talenat rijetke izražajne snage i bogatstva, s prirođenom i nesuzdrživom sklonošću kritici i polemici i s nezasitnom svestranom znatiželjom za saznanjima s najrazličitijih područja, podržavanom jedinstvenim pamćenjem«.

BIBL. V. R.: Moralne lekcije g. Krleže. Povodom premijere »Lede«, Jugoslovenska Pošta, 1933, 1319; Gostovanje zagrebačkog Narodnog kazališta. M. Krleža: Gospoda Glembajevi, Jadranski dnevnik, 1935, 250; Hrvatska rapsodija, Marulić, 1975, 3; Kraljevo, ibid., 1976, 6; Vučjak, ibid., 1977, 4; Golgota, ibid., 1978, 3; 85. godišnjica života i 65. godišnjica rada M. Krleže, ibid., 1978, 4; 1918. Hommage à Krleža, ibid., 1979, 5; 13. XII. 1881 -29. XII. 1981., ibid., 1982, 2; Staro zlato trajno sja... Aktualnost Marka Marulića, Veritas, 1984, 9; ibid., 1984, 10.

LIT.: S. Lasić, Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži, I i III, Zagreb 1989.

Du. R.