Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

RADIĆ, Pavle, političar (Trebarjevo Desno, 10. I. 1880 - Beograd, 20. VI. 1928). Gimnaziju pohađao u Zagrebu, a trgovačku školu u Pragu. Postao članom vodstva Seljačke stranke u kojoj se bavio organizacijom zadruga. Biran za poslanika u Narodnoj skupštini (1923, 1925, 1927). Bio ministar agrarne reforme u Pašićevoj i Uzunovićevoj vladi. Ubijen je u Skupštini 20. VI. 1928. prilikom atentata na S. Radića.

K. ga spominje samo rubno i uglavnom kritički; primjerice u eseju Stjepan Radić u Beogradu (Deset krvavih godina, Zagreb 1957) piše daje P. Radić, pročitavši 27. III. 1925. u Narodnoj skupštini uime Hrvatske seljačke stranke izjavu o priznavanju monarhije, ustava i postojećeg poretka, zapravo »izrekao smrtnu osudu nad svime što je propovijedao i u što je vjerovao do onoga trenutka«, dodajući tome ironičnu primjedbu kako mu se ta gesta zacijelo isplatila budući da mu je osigurala položaj ministra.

Mo. St.