Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

RAD JAZU (HAZU), pokrenula ga je 1867. JAZU s nakanom da bude časopis, no postaje zbornikom znanstvenih rasprava.

U Radu JAZU (1954, knj. 301), što je i prva knjiga Akademijina Odjela za suvremenu književnost (urednik M. Matković), Krleža prvi put objavljuje svoje dnevničke zapise pod naslovom Fragmenti iz dnevnika godine hiljadudevetstočetrdesetidruge. Tijekom godina u Radu JAZU bilo je objavljeno više radova o Krleži.

J. S. R.