Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

RAIĆ-LONJSKI, Ivo, glumac i redatelj (Zagreb, 23. VI. 1881 -Zagreb, 16. VI. 1931). Pohađao Miletićevu dramsku školu; glumačko školovanje nastavio u Beču; glumio u Berlinu, Pragu, Hamburgu i Budimpešti (na 4 jezika). Stalni glumac i redatelj Drame HNK od 1909; tri puta (1920-21; 1926-27; 1929-31) i ravnatelj Drame. Njegovo imenovanje na tu dužnost 1920. potaknulo je Krležu da kazalištu, nakon raskida s J. Bachom, pošalje rukopis Galicije. Kao redatelj opera i drama slijedio modernistička Hagemannova i Reinhardtova načela (Shakespeare, Wedekind, Wilde, Raynal, Feldman, Strozzi i dr.), kao glumac najbolji u salonskim komadima, uz zgodimične prodore u psihološku dramu i ekspresionizam (Thomas, Ibsen, Strindberg, Shaw, Begović, Kulundžić i dr.).

U praizvedbama Krležinih drama tumačio Horvata (Vučjak, 1923), Čovjeka (Adam i Eva, 1925) i Aurela (Leda, 1930). Režirao Ledu. Na Krležine likove uspješno primijenio glumački tip estetiziranoga, neurotičnog i tjeskobom obuzetog intelektualca ili umjetnika, koji je kreirao u posljednjoj fazi hrvatske moderne.

B. Sen.