Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

RUBENS, Peter Paul, flamanski slikar (Siegen, 28. VII. 1577 - Antwerpen, 30. V. 1640). Jedan od najvećih slikara baroka. U svojim reprezentativnim alegorijskim, mitološkim i sakralnim kompozicijama naglašavao je pokrenutost masa, te se pokazao majstorom slikanja ženske puti u toplim tonovima.

U tekstu 99 varijacija na razne teme (Republika, 1959, 2-3) Krleža u odjeljku s naslovom Svrha slikarstva govori o Rubensu kao o slikaru koji je ispunjavao dvorske narudžbe. Konstatira kako njegove kompozicije imaju uvijek jednaka formalna obilježja, bez obzira čak i na različitu (naručenu) tematiku, pa je stoga »prividno indiferentan spram bilo kakve društvene problematike«. K. također naglašava da je slikarski izraz, stil, rezultat djelovanja velikih umjetnika.

A. Žč.