Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

SAINTE-BEUVE, Charles Augustin, francuski književnik (Boulogne sur Mer, 23. XII. 1804 - Pariz, 13. X. 1869). U mladosti borbeni romantičar, prijatelj V. Hugoa. Napušta pisanje poezije i romana te se posvećuje sustavnom književnokritičkom djelovanju. Svojim utjecajem znatno prelazi granice francuske književnosti, djelujući na knjiž. kritiku u europskim razmjerima.

Sainte-Beuve je jedno od imena Krležine kulturnopovijesne komparserije što ih K. spominje obično simptomatološki, zajedno sa sličnim umjetničkim ili književnim pojavama, da bi ilustrirao intelektualne i političke silnice vremena. Na njega se, ipak, određenije osvrnuo u eseju O stogodišnjici Baudelaireove smrti (Forum, 1967, 9-10). Iz perspektive XX. st. i utvrđene vrijednosti Baudelaireova pjesništva, K. bilježi paradoksalnu situaciju velikoga književnog kritičara koji, svezan okvirima i obzirima vremena, ne prepoznaje velikog pjesnika. Sainte-Beuve, »koga je i Baudelaire poštivao kao nadasve istinoljubivo pero«, bio je prema njegovu djelu »potpuno ravnodušan, da, moglo bi se reći, i gluh i slijep«. Podlegao je javnome mišljenju o Baudelaireu kao »pokloniku đavolskog zla«, »trovaču mladosti«, pojavi koja se protivi tzv. zdravom književnom ukusu, držeći njegovo pjesništvo »nekom vrstom ludila«.

Ni. Pk.