Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»AUGUST CESAREC«, esej, u naslovnim varijacijama Politička esejistika Augusta Cesarca (Borba, 17. II. 1963), August Cesarec. O dvadesetogodišnjici smrti 1941-1961. (Eseji III; Zagreb 1963), August Cesarec (Forum, 1965, 4), objavljivan više puta, nastao je 1955 (prema dataciji iz Panorame pogleda, pojava i pojmova gdje je pretisnut u dijelovima).

Krleža se Cesarcu vraća u nizu memoarskih zapisa, no tekst kojim bi nastavio ili zaključio razgovor pun otvorenih pitanja s nestalim prijateljem nije objavio. U ovom fragmentu K. povišenim tonom analizira publicistički raspon Cesarčevih »lenjinističkih uvjerenja«, te, držeći ga jedinstvenom pojavom »naše političke esejistike«, predočava kontinuitet njegova djelovanja čija će iskra »ostati spomenikom mnogo trajnijim od tolikih formalističkih zanovijetanja u pitanjima stila ili jezika«.

R.