Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ŠARČEVIĆ, Petar, kazališni redatelj i ravnatelj (Subotica, 3. X. 1935). Diplomirao na Pravnom fakultetu i Akademiji za kazališnu umjetnost u Zagrebu. Ravnatelj Drame HNK u Zagrebu 1970-78. Režirao je velik broj dramskih i opernih djela u gotovo svim hrvatskim kazalištima, ističući se 60-ih i 70-ih godina izborom tada avangardnih američkih dramatičara. Praizveo je 1965. u HNK dramu Prokletstvo M. Ogrizovića i A. Milčinovića koja je višekratno bila zabranjivana (1907. i 1931). U HNK u Zagrebu postavio je Krležine drame Leda (1972) i Galicija (1983), u HNK u Osijeku drame Vučjak (1984), U logoru (1986) i Leda (1990), u HNK uVaraždinu U agoniji (1973) i Vučjak (1975), a u beogradskome Narodnom pozorištu Ledu (1972). U zagrebačkoj Operi realizirao je 1967. operu Adam i Eva za koju je libreto i glazbu prema Krležinoj istoimenoj »legendi« napisao S. Bombardelli. Za TV-Zagreb ekranizirao je Ledu (1972) i realizirao vlastiti scenarij Djetinjstvo u Agrarnu a za Radio-Beograd adaptirao i režirao Krležine drame Vučjak (1977), U agoniji (1978) i Leda (1978). Među brojnim Šarčevićevim realizacijama Krležinih drama osobito se ističu postave Lede, u kojima je redatelj uvijek drugačijim tonovima sjenčao tu »komediju jedne karnevalske noći«, inzistirajući upravo na podcrtavanju njezine žanrovske apartnosti unutar cjelovitoga Krležina dramskoga korpusa.

Ni. B.