Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ŠENTIJA, Josip, leksikograf, publicist i javni djelatnik (Brnaze kraj Sinja, 15. III. 1931). Pravne znanosti diplomirao u Zagrebu, politologiju u Beogradu. Kao istaknuto ime hrvatskog novinstva bio direktorom Radio-Zagreba 1962-67. Podnio ostavku zbog javne obrane Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika. Izvjestitelj RTV Zagreb iz Rima 1967-71. Od ljeta 1972. u Leksikografskom zavodu, kao urednik Opće enciklopedije. God. 1990. utemeljio Hrvatsku informativnu novinsku agenciju HINA. Uz opsežni publicistički i prevodilački rad, Šentija je koncepcijski i izvedbeno surađivao s Krležom u radu na Općoj enciklopediji. Uz nekoliko kraćih članaka o Krleži, objavljenih u dnevnom i periodičkom tisku, napisao je i veći ogled Četiri Krležine teme (Naše teme, 1963, 5), te znanstveno usustavljen tekst Krležine uredničke i recenzentske intervencije u Općoj enciklopediji (Radovi Leksikografskoga zavoda »Miroslav Krleža«, 1991, 1), iz kojeg se kvalitetno daju očitati aspekti Krležina načina razmišljanja i postupanja u leksikografskom radu. Za Radove Leksikograskoga zavoda »Miroslav Krleža« (1999, 7 i 8) Šentija je priredio Krležine redaktorske primjedbe uz I. i III. izdanje Opće enciklopedije; uz to izdanje objavio je i predgovor Iz Krležine baštine u kojemu tumači značenje Krležina enciklopedičkog opusa.

Ni. Pk.