Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ŠTAMPAR, Andrija, liječnik (Drenovac kraj Broda na Savi, 1. IX. 1888 - Zagreb, 26. VI. 1958). Studirao u Beču, gdje je 1911. promoviran. Stručnjak za socijalnu medicinu i higijenu; od 1919. funkcionar Ministarstva zdravlja; osnivao dispanzere i druge zdravstvene ustanove (Škola narodnog zdravlja u Zagrebu). Od 1924. predavač, od 1939. redoviti profesor socijalne medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Kao stručnjak Društva naroda boravio u mnogim zemljama svijeta; nakon II. svj. rata jedan od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije. Od 1947. do smrti predsjednik JAZU. Djela: Deset godina unapređivanja narodnog zdravlja, 1934; Public Health in Yugoslavia, 1938; U borbi za narodno zdravlje. Izabrani članci A. Štampara, 1966.

Odnos Krleže i Štampara radnoga je karaktera i započinje 1947. kada je Štampar imenovan predsjednikom a K. potpredsjednikom JAZU. K. je, uz ostalo, uglavnom zadužen za političko profiliranje Akademije te u tom smislu piše tekst govora što ga je 28. XII. 1947. održao A. Štampar (Govor na svečanoj sjednici povodom 80-godišnjice Jugoslavenske akademije). U razgovorima s Čengićem K. prepričava više epizoda iz Štamparova života. Opširnije se osvrće na događaje koji su doveli do izbacivanja I. Supeka iz Akademije (E. Čengić, S Krležom iz dana u dan, III, Zagreb 1985) a u kojima se, u početku zbog Štamparova previda, našao i K. U dnevničkim zapisima (Dnevnik 1958-69), K. dublje ne karakterizira Štampara već samo skicira neke njegove postupke i navike. Intrigantna zapažanja o obojici iznosi B. Radića u knjizi Hrvatska 1945 (Zagreb 1992).

J. S. R.