Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

TAFRA, Mate, prevoditelj (Omiš, 21. III. 1928). U Olomoucu (Češka), Rimu i Salamanki (Španjolska), studirao bogosloviju, 1949. je napušta te je zato protjeran iz Španjolske. Nastanjuje se u Francuskoj, a 1951. vratio se u Jugoslaviju, gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1960. Od 1965. živi u Švedskoj. Nakon studija na Višoj bibliotekarskoj školi u Stockholmu i Boråsu (1971-73) voditelj podružne knjižnice u Jönköpingu (1974-93). Vratio se u Hrvatsku 1994. U mjesečniku za kulturna i društvena pitanja Hrvata u Švedskoj, Hrvatska riječ, objavljivao svoje prijevode švedskih pjesnika na hrvatski i hrvatskih na švedski. Među tim su prijevodima i tri Krležine pjesme: Plameni vjetar (Flammande vind, 1. X. 1979), Veliki petak 1919 i Seoska crkva (Långfredagen år 1919, Bykyrka, 1. II. 1982). U tom je časopisu objavio i dva napisa o Krleži: biobibliografski članak (1. X. 1979) i nekrolog (1. II. 1982).

B. Ar.