Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

TAJČEVIĆ, Marko, skladatelj, glazbeni pedagog i kritičar (Osijek, 29. I. 1900 - Beograd, 19. VII. 1984). Glazbu učio u Zagrebu, Pragu i Beču. Bio je nastavnik, kritičar i zborovođa u Zagrebu i Beogradu.

Skladao je popijevke, zborove, djela za klavir, obrađivao narodne napjeve. Među njegovim se popijevkama ističu Tri balade Petrice Kerempuha (1948) za bas uz klavir. Utemeljene su na baladama Bogečka, Galženjačka i Sanoborska. Bitna im je značajka »linija realističnog humora« ostvarenog recitativno-arioznim tretmanom teksta »na način Musorgskoga«, s prizvukom »groteske, pa i drame i socijalnog protesta« (D. Despić).

A. To.