Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

TENŽERA, Veselko, publicist i književnik (Prozor, 10. II. 1942 - Zagreb, 20. II. 1985). Gimnaziju završio u Konjicu. U Zagrebu studirao komparativnu književnost i povijest umjetnosti, te počeo pisati književne kritike. Objavljivao je u gotovo svim važnijim hrvatskim novinama i listovima, pokrivajući područja od književnosti i likovne umjetnosti do televizije i sporta. Stvorio je nov tip hrvatskoga književnog feljtona, postajući uzorom naraštajima novih kolumnista, a neki uvidi njegove tekuće književne kritike postaju aktualnima tek danas. Uz radiodrame i likovne monografije (I. Lovrenčić, I. Šebalj, D. Popović), objavljene su mu u knjigama zbirke feljtona Miting (1977); En Passant (1978); Zašto volim Zagreb (1987); Makar se i posvađali (1987), itd.

Krležina uloga u hrv. književnosti, napose njegov polemički duh, bili su trajnom sastavnicom Tenžerina pisanja i onda kad nije pisao posebno o Krleži. O njemu je u Vjesniku objavio šest tekstova: Krleža šestarom i ravnalom (13. IV. 1975, uz knjigu S. Lasica, Struktura Krležinih Zastava), Dnevnik jedne epohe (30. V. 1978, uz pet knjiga Krležinih dnevnika), Kako čitati Krležu (7. VII. 1978), Smrt velikog pisca i ostali (6. I. 1982), Pola stoljeća Podravskih motiva (19. III. 1983), te O Krleži ponovo (14. V. 1983). Svojim temeljnim stajalištem o Krležinu djelu lucidno je odredio i njegovu moguću sudbinu u budućnosti: »Evo nas pred izazovnim zadatkom kako čitati Krležu bez umišljaja, očišćena od parakrležijanske literarnosti, shvaćena na intelektualnim i književnim frekvencijama suvremenosti. Zadatak gotovo neizvediv, u svakom slučaju poticajan, neka vrst ispita zrelosti novih kritičara« (Kako čitati Krležu).

Ni. Pk.