Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

UJEVIĆ-GALETOVIĆ, Marija, kiparica (Zagreb, 20. X. 1933). Gimnaziju pohađa u Zagrebu, a 1953. upisuje studij kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi F. Kršinića. Center Art School u Londonu pohađa 1958-59. Samostalno izlaže od 1960. Nagrađivana na natječajima za brojne javne spomenike. Nastavnik je na ALU.

S posebnim afinitetom bavi se spomenicima posvećenima književnicima i umjetnicima (Nazor, Cesarec, F. Petrić, Šenoa, V. Paljetak, itd.). Nastojeći poznata obilježja nekog lika dovesti do čistoće apstraktnog volumena, uspijeva stvoriti sintezu klasične spomeničke funkcije i suvremenoga likovnog senzibiliteta. Poznavajući (kao kći Krležina bliskog suradnika M. Ujevića) Krležu dugi niz godina, izradila je pripremno desetak skulptura-studija njegova lika i niz crteža (putujuća izložba »Varijacije na temu Miroslav Krleža«, 1976-78). Taj rad rezultirao je spomenikom izrađenim 1986, a 1987. i postavljenim u Osijeku. Na tom je spomeniku prepoznatljiva Krležina korpulencija iz kasnijih njegovih dana fiksirana kao jasni volumen, koji ujedno posreduje i njegovo karakteristično držanje.

Ni. Pk.