Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ZIMA, Zdravko, književni kritičar (Malinska, otok Krk, 9. III. 1948). Diplomirao sociologiju i jugoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavljuje knjiž. kritike, feljtone i oglede u tekućim listovima i knjiž. časopisima. Predstavljen je u više antologija kritike i eseja. Objavio knjige Noćna strana uma (1990), Zvjezdana prašina (1992), Zagreb je kriv za sve (1993), Purgeri u purgatoriju (1995). Kao angažirani kritički komentator vrlo se često obraća Krležinu djelu i mišljenju kao argumentu i instrumentu u vlastitoj analizi tekućih književnih i društvenih pojavnosti. U tome smislu napisao je više tekstova o Krleži od koji su važniji: Abecedarij Krležine misli (Republika, 1976, 1), Predložak za osporavanje (Vjesnik, 20. III. 1982), Krležina etička biografija (Vjesnik, 18. X. 1985), Deset krvavih godina (Vjesnik, 28. XII. 1991), Mit i istina (Metro, 1992, 2), Poslanica Krleži (Danas, 9. VII. 1993), Povijest jedne opsesije (Danas, 6. VIII. 1993), Krleža je Matoš (Forum, 1994, 1-2). U tim tekstovima Zima dosljedno upozorava na aktualnost i vrijednost mnogih Krležinih pogleda i raščlambi i za današnje vrijeme.

Ni. Pk.