Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ŽIGROVIĆ, Mladen, publicist (Zagreb, 15. I. 1917 - Beckenham kraj Londona, 28. IX. 1986). Studirao povijest umjetnosti, talijanski i njemački jezik na Sveučilištu u Zagrebu, povijest na Sveučilištu u Napulju; doktorirao 1954. na Državnom sveučilištu u Rimu. Kao politički emigrant boravio u Austriji, Italiji, Španjolskoj, Venezueli, potom u Londonu. Surađivao u Slobodnoj riječi i Hrvatskoj reviji.

U svojoj knjizi eseja, članaka i razgovora U žitu i kukolju (Barcelona-München 1986) Žigrović spominje Krležu na više mjesta: u tekstu o J. Gotovcu, potom kada se sjeća susreta s M. Budakom 1938. i razgovora s V. Mačekom 1960. Krleži je posvećen zapis Gornjogradska krležijada u kojem Žigrović, pozivajući se na svjedočenje B. Rukavine, donosi iscrpnu i čini se pouzdanu rekonstrukciju Krležina razgovora s A. Pavelićem.

LIT.: S. Lasić, Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži, VI, Zagreb 1993.

V. R. V.