Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ŽIVANČEVIĆ, Milorad, književni povjesničar (Makarska, 4. V. 1933). Diplomirao 1956. na Filološkom fakultetu u Beogradu. Profesor hrvatske književnosti na Filološkom fakultetu u Novom Sadu. Objavljuje rasprave iz slavističke komparatistike, prijevode te uređuje knjige i časopise (Zbornik za slavistiku Matice srpske). Važnija djela: Prilozi proučavanju hrvatske književnosti XIX veka, 1969; Grobničko polje (monografija o D. Demetru), 1973; Povijest hrvatske književnosti - Ilirizam, 1976; Seljačka buna Augusta Šenoe, 1983. i dr.

Unutar razmatranja širih hrvatskih književnih tema približava se Krleži (Etički problem u hrvatskoj ratnoj prozi pre Krleže, Letopis Matice srpske, 1975, 1-2), te nastavlja baveći se problemom avangarde (Cesarec, Krleža, avangarda, Letopis Matice srpske, 1981, 3). Krležino avangardno vizionarstvo nalazi i u njegovim djelima iz 30-ih godina (Smjer kozmopolisa. Krleža i avangarda, Oko, 7-21. I. 1982). Kritički potom analizira Krležin roman Povratak Filipa Latinovicza (Krležin roman toka svesti, Zbornik za slavistiku Matice srpske, 1984, 24, Povratak Filipa Latinovića, Beograd 1985), posebice njegove stilske postupke i strukturiranje meditativnih monologa. Bavio se i bibliografskim radovima o Krleži: Miroslav Krleža. Biobibliografski ogled (Letopis Matice srpske, 1982, 2) i Miroslav Krleža u slavistici (Zbornik za slavistiku Matice srpske, 1983, 24).

LIT.: S. Lasić, Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži, VI, Zagreb 1993.

J. S. R.