Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ŽUPAN, Mira, glumica (Otočac, 5. VIII. 1926 - Zagreb, 12. VIII. 1993). Glumačku školu završila 1943. u Zagrebu. Tijekom rata djelovala u sastavu Glumačke družine XIII. proleterske brigade, Centralne kazališne družine i Kazališta narodnog oslobođenja Hrvatske. Od 1945. članica HNK u Zagrebu. Premda se isticala i kao komičarka (Lucrezia u Mandragoli N. Machiavellija, Lady Windermere u Lepezi Lady Windermere O. Wildea), M. Župan je glumica eminentno dramskog pečata, mirne kontemplativnosti i racionalne suzdržanosti. Istaknula se mnogim likovima visoke dramske klasike: Goneril u Shakespeareovu Kralju Learu, Chimène u Corneilleovu Le Cidu (na Dubrovačkim ljetnim igrama), Racineova Fedra, Gunhilda u Ibsenovu Johnu Gabrielu Borkmanu, Olga u Tri sestre A. P. Čehova, Tatjana u Malograđanima i Ana u Na dnu M. Gorkoga, Kasandra u Giraudouxovu Trojanskog rata neće biti, Brechtova Majka Courage, Ines u Iza zatvorenih vrata i Lena u Zatočenicima iz Altone J.-P. Sartrea, Solange u Genetovim Sluškinjama, Martha u Tko se boji Virginije Woolf? E. Albeeja. Vrlo često nastupala je i u televizijskim i radiodramama.

U hrvatskom dramskom repertoaru istaknula se kao Gundulićeva Dubravka, Pave u Vojnovićevoj Dubrovačkoj trilogiji, Giga Barićeva u Bez trećega M. Begovića, Magdalena u Marinkovićevoj Gloriji, Žena u Matkovićevu Snjegoviću.

Bila je jedna od najistaknutijih protagonistica Krležina repertoara u središnjoj hrvatskoj kazališnoj kući 60-ih godina. Alternirala je E. Dragman kao Laura u prvoj hrvatskoj izvedbi tročinske verzije drame U agoniji 1959, u režiji T. Tanhofera. Kao Sestra Angelika nastupila 1960. u Gospodi Glembajevima, u režiji M. Perkovića, a 1962. kao Klara u Ledi, u režiji B. Stupice. Najizdvojenija je njezina kreacija Laure 1969. u dvojnom projektu drame U agoniji, u verziji koju je režirao G. Paro. Nastupila je i 1978. u recitalu Svjetlost na mrtvoj straži, izboru iz Krležine lirike, koji je načinio i režirao M. Škiljan.

D. For.