Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»BILA JE MJESEČINA«, pjesma prvi put objavljena u Republici, 1954, 2-3, kao dio dnevničke proze Zapisi iz godine 1914, 1915, 1917, potom u Davnim danima (Zagreb 1956), te u knjizi Poezija (Zagreb 1969) kao dio pjesničke cjeline pod nazivom lz knjige »Davni dani« 1914-19. Grade je tri strofe: početni kuplet s daktilskom pulsacijom sugerira atmosferu idilične ljubavne situacije ali i nagovještava raskid; u drugoj strofi (od pet stihova) akteri ljubavne priče uviđaju ishitrenost i lažnost svoje situacije koja se nije mogla podudariti sa snom, tj. idealnom projekcijom; u trećoj strofi, katrenu, odlučnim činom muškog partnera prekinuta je ta situacija. Lirski subjekt, koji je ujedno i akter, preko emocionalne sfere spoznaje jaz projektivnoga optimuma i njegove pragmatičke simplifikacije; to su začeci velike kasnije Krležine teme zvjezdanoga neba i blatne svakodnevice.

C. Ma.