Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»GLEMBAJEVI«, knjiga objavljena u Zagrebu 1932, kao prva u »Minervinu« nizu Krležinih sabranih djela. Donosi, kako je to već u prospektu bilo najavljeno, drame, »novele, fragmente, skice o Glembajevima, Urbanima, Szlouganima i Klan- farima«. Sadrži devet fragmenata, tri dramska i šest proznih strukturiranih u jedinstvenu cjelinu tako da drame dolaze na drugu (Gospoda Glembajevi), sedmu (U agoniji), i zaključnu, devetu (Leda) poziciju. Premda to nije decidirano, jer za razliku od sljedećih izdanja (ponovljenoga 1933, pa dopunjavanih i prerađenih 1945, 1950, 1954) nije popraćeno napomenom, riječ je o prvom izdanju »ciklusa o Glembajevima«. S gledišta konačne redakcije nepotpuna, prva je redakcija glembajevske teme k tomu pretpostavljala problemsko i tematsko načelo žanrovskomu kompozicijskom načelu, podupirući ga tabelarnom genealogijom, posebno otisnutom u prilogu. Takav je pristup izraz Krležine težnje, koja se na sličan način otkriva i u Hrvatskom bogu Marsu, da isti problemski krug fiksira bez obzira na žanrovsku đifuznost. Ta je težnja ovdje najdosljednije provedena, no pokazala se neotpornom na uvriježeni recepcijsko-klasifikacijski impuls. Knjiga je opremljena omotom s idejnom skicom F. Brucka.

Vl. Bo.