Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»INDEKS. Registar i tumač imena, knjiga, događaja, pojava i pojmova pomenutih u prvoj knjizi časopisa Danas«, kazalo objavljeno 1934. kao dodatak prvoj knjizi časopisa Danas. U njegovu sastavljanju sudjelovali su M. Ristić, M. Krleža, V. Masleša, M. Bogdanović, K. Hegedušić, A. Cesarec i V. Bogdanov, dok su urednički posao obavili Ristić i Masleša. Iako je Indeks zajedničko djelo, nametnulo se pitanje o autorstvu pojedinih natuknica. Ponajveći broj, od ukupno 900 jedinica, obradili su Ristić, Krleža i Masleša. Određenjem Krležinih autorskih priloga posebice su se zanimali D. Kapetanić i M. Lončar. Potonji je - na temelju Tumača imena i pojmova iz knjige Evropa danas (1935), građe uporabljene prigodom sastavljanja Indeksa, njegova cjelovita rukopisa te tematskih, idejnih, jezičnih i stilskih osobitosti - ustanovio Krležino autorstvo za 83 natuknice iz područja povijesti, politike, umjetnosti, filozofije i estetike. Raspon Krležinih kulturoloških preokupacija ogleda se ponajbolje u tematskoj raznolikosti njegovih priloga, koji su u izravnoj vezi s tekstovima što ih je objavljivao u časopisu Danas. Sastavio je primjerice niz opsežnijih natuknica o imenima (M. Bakunjin, A. Bocklin, G. Bruno, I. Loyola), smjerovima u umjetnosti i književnosti (l’art pour l’artizam, ekspresionizam, naturalizam, secesija), a opisao je i jedan filozofski pojam (logos), jednu začudnu pojavu (zmija morska) i jednu popularnu igru (yo-yo). Natuknice je dijelom obradio na leksikografski način, a dijelom iskoristio kako za iznošenje vlastitih vrijednosnih prosudbi tako i za napade na onodobne protivnike. Budući da je većina tekstova uvrštenih u knjigu Evropa danas prethodno objavljena u časopisu Danas, Indeks sadržava glavninu natuknica iz kasnijega Tumača imena i pojmova. Krležin rad na Indeksu zapravo je početak njegova leksikografskog djelovanja.

LIT.: M. Lončar, Dodatak pretisku časopisa Danas, Zagreb 1972.

R.