Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»IZLET U ISTRU. Početkom maja 1948«, članak objavljen prvi put u riječkome Novom listu, 1. V. 1965. Napisan je, kako stoji u nadnaslovu, na molbu redakcije. To je svojevrstan putopisni esej s bogatim Krležinim povijesnim i književnim reminiscencijama koje se vežu uz Rijeku i Istru. U te reminiscencije K. unosi i osobne, autobiografske doživljaje, posebice Rijeke iz »davnih dana«, povezujući sve to s neposrednim dojmovima o Opatiji, Lovranu, Pazinu, Kastvu i drugim istarskim lokalitetima. Neizbježne su pri tome omiljene Krležine reminiscencije na F. Supila i njegovu sudbinu, te J. Križanića kojemu je »bodulski medijevalni jezik« bio temeljnim izvorom inspiracije. U Istri K. otkriva ostatke helenskoga, ali i snažnu prisutnost slavenskoga duha, a impresioniran je istodobno ljupkošću istarskoga krajolika, pitomošću istarskih ljudi, te dražesnim crkvicama, »malim hrvatskim tvrđavama« - stupovima glagoljaštva. Posebnom se impresivnošću izdvaja opis posjeta crkvi Sv. Marije na Škriljinama i susreta s kompozicijama Vincenta iz Kastva koje su spoj »bujnoga folklora i fantazije samouka«. Tu izvornu likovnu komponentu jedne, nažalost, svjetski neafirmirane civilizacije, autor suprotstavlja evropskim apstraktnim idealima Ljepote koji su je nepravedno zasjenjivali.

Jo. S.