Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»KROKODILINA ILI RAZGOVOR O ISTINI«, fikcionalna konverzacijska proza, prvi put objavljena u časopisu Republika, 1945, 3; uvrštena u knjigu Historijske teme (Sarajevo 1985). U prvom se izdanju na početku teksta nalazi sljedeća autorova napomena: »Ovaj razgovor čitao je Ranko Marinković na rajonskim književnim priredbama u Radničkoj komori, u Pivovari i u Zboru, polovicom novembra o. g.«

Radnja ove konverzacijske proze odvija se na središnjem zagrebačkom trgu, neposredno po svršetku II. svj. rata. Likove čine Đavo, trojica dobrostojećih bivših političara, kućevlasnika i industrijalaca (A, C, D), te doktor prava, mali činovnik u svim porecima, tajnik uličnog odbora i savjetnik nekakvom ministarstvu nove vlasti (B). Zgoda započinje Đavlovim dolaskom u Zagreb gdje prisluškuje razgovor između likova. Budući da se činovnik ne uspijeva oduprijeti istini sugovornika o novonastalim društvenim prilikama, Đavo - ne mogavši više izdržati (»Ovi će termiti još progristi ovu dobroćudnu benu.«) - ulazi u njega i započinje s otkrivanjem prave istine. Njegova se analiza mentalnog stava trojice nezadovoljnih sugovornika zasniva na starom logičkom paradoksu po kojemu je i sam razgovor dobio naslov. Nakon uvjeravanja, čarolijom uprizoruje napad na grad kako bi zorno dokazao neutemeljenost njihove i valjanost činovnikove istine, te na taj način pripomogao opravdanju postojećeg stanja. Potom se pretvara u muhu i odlazi negdje u Indoneziju.

Napisana s očitom političko-propagandnom svrhom, ta je konverzacija jedan od prvih Krležinih poratnih tekstova. Tipologija likova, motiv Đavla i neka stilska obilježja mogu se ubrojiti u trajne osobine Krležina proznog izraza.

De. D.