Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»LAŽNE FRAZE GOSPODINA BACHA«, bilješka objavljena u Plamenu (1919, 11) kao prilog u Krležinoj polemici s J. Bachom. Sastoji se od dva dijela: »izjave« Lj. Babića i kratkoga Krležina komentara kako se ona odnosi na onaj dio njegova odgovora Bachu u kojem se poziva na Babića, koji je tada bio odsutan pa nije mogao posvjedočiti njegove tvrdnje. Bach je u svome odgovoru Krleži bio spomenuo kako je njegovu »gospodinu scenografu«, tj. Babiću, stavio na raspolaganje sve što je mogao, ali ga on ipak nije uvjerio da je Cristoval Colon izvediv. K. mu odmah najavljuje (Jedan od hrvatskih Govekarjov, Plamen, 9-10) Babićev odgovor »čim se vrati iz Švice«. Babić je Bachu ne samo odgovorio ovom izjavom, nego se na Bachovu repliku i samostalno uključio u tu polemiku (Lj. Babić, Bilansa Bachovog sistema, Plamen, 1919, 14).

Vl. Bo.