Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»MADŽARI I NAŠE NARODNO PITANJE«, članak objavljen u Hrvatskoj riječi, 31. VIII. 1918; uvršten je u knjigu Putovanja. Sjećanja. Pogledi (Sarajevo 1985). To je polemičan osvrt na članak madžarskoga radikalnog političara B. Buze koji piše kako je u interesu madžarske politike da potiče razlike među »različitim slavenskim plemenima« radi sprečavanja stvaranja jugoslavenske države. Buza predlaže da »Hrvatska, Dalmacija i Bosna« budu nezavisne od Srbije i Crne Gore i vezane uz Madžarsku. K. oštro odbija tu »iluziju Madžara« o »našem potpunom atomiziranju«, zalažući se za potpuno jedinstvo južnih Slavena. S gorčinom navodi kako je »tragika Madžara što njihovi najdemokratskiji elementi u petoj godini rata, u sadašnjoj fazi razvitka velike demokratske ideje, misle da se naše narodno pitanje, koje je u žarištu svjetskoga interesa, na ovakav način može rješavati«.

Đ. Zć.