Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»MADŽARSKA KRIZA«, članak objavljen u Hrvatskoj riječi, 12. XII. 1918; uvršten je u knjigu Putovanja. Sjećanja. Pogledi (Sarajevo 1985). Gotovo mjesec i pol nakon građanske revolucije u Madžarskoj i dolaska na vlast koalicijske vlade M. Károlyija Krleža detaljno analizira oštre suprotnosti u vladi između radikala O. Jászija, socijaldemokrata i konzervativnoga krila, ponajviše oko provođenja agrarne reforme. U takvoj se situaciji radikali sve više vezuju uz socijaldemokrate, dok se konzervativci oslanjaju na lidere bivšeg režima. Za slučaj krize vlade koja bi razbila koaliciju i na političkoj pozornici zadržala radikale i socijaliste, K. predviđa dalekosežne posljedice s obzirom na predstojeće zasjedanje ustavotvorne skupštine tek proklamirane Madžarske Republike.

Đ. Zć.