Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»MADŽARSKA ŠTAMPA O PERSONALNOJ UNIJI«, članak objavljen u Hrvatskoj riječi, 18. X. 1918. U njemu Krleža upozorava na napore madžarskog premijera Wekerlea da onemogući proces oslobađanja slavenskih naroda Monarhije. Pisan nakon proglašenja Države Slovenaca, Hrvata i Srba, K. se uglavnom zadržava na citiranju budimpeštanskih listova, radikalskog Világa,socijaldemokratskog Népszave, konzervativnog Pesti Naplóa i dr., u kojima je Wekerle oštro napadnut zbog dualističkoga, nagodbenjačkoga političkog programa u prošlosti i nastojanja za »spasavanjem feudalizma« u vrijeme raspada Monarhije. K. posebno ističe pisanjeVilága koji navodi: »Kada su nam Jugoslaveni i Česi razorili Austriju i kada nam oktroiraju neodvisnost sad ovaj čovjek, još jučer pristaša dualizma, deklarira šovenske fraze. On govori o demokraciji i pacifizmu i o ravnopravnosti narodnosti, državnik čiji je čitav sistem izgrađen na izrabljivanju narodnosti.«

Đ. Zć.