Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»NAPOMENA O KRISTOVALU KOLONU«, napomena o posveti drame Cristoval Colon (Hrvatska rapsodija, Zagreb 1918), objavljena u Književnoj republici, 1924, knj. I, br. 5-6. Kako je mladi K. svoje dramske prvijence još u rukopisu nosio J. Bachu, tadašnjem ravnatelju drame HNK, na čitanje odn. prikazivanje, učinio je to i s Cristovalom Colonom. U polemici Krleže i Bacha u Plamenu 1919. Bach je prigovorio Krleži, uz ostalo, da mu je ta drama u rukopisu posvećena Lenjinu, ali da je pisac tu posvetu izbrisao kad je dramu objavio. U Napomeni to K. potvrđuje te ujedno objašnjava kako je i zašto došlo do korekcije njegove usporedbe Lenjina s Kolumbom. Prema tom objašnjenju Krležino poimanje Lenjinove snažne pojave ratne 1917. dok je dramu pisao odgovaralo je njegovoj predodžbi Kristofora Kolumba: Lenjin je za mladoga Krležu bio idealiziran osamljeni genij, vizionar kojega na putu u nepoznato i novo muče vlastite sumnje. Već iduće godine, pod dojmom pridošlih događaja - prije svega ratne eskalacije u kojoj se već daju nazrijeti konture nove Evrope i prve socijalističke revolucije - Krležino »štirnerijansko, solipsističko« i »šopenhauerovsko« shvaćanje Lenjina biva »logično izbrisano«. Umjesto toga, Lenjin je sada izraz sasvim stvarnoga i određenoga »kolektiva« - njegove volje i samosvijesti, nikakva parola, nego »zidar, konstruktor, stvaralac« koji je - za razliku od njegova Kolumba, kako je to K. poslije znao često ponavljati - dopro do druge obale i na nju se iskrcao. Spoznavši to, K. briše i posvetu.

Vi. B.