Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»NEKOLIKO REČENICA GOSPODINA STANKA TOMAŠIĆA«, polemički članak objavljen u Književniku, 1930, 12, potom uvršten u knjigu Moj obračun s njima (Zagreb 1932). Ironijski analizirajući Tomašićev kritičarski stil K. tvrdi da se »po svome rječniku i frazeologiji, po jasnoći svojih rečenica i bistrini izražavanja, po snazi logike i po neistinitosti kao osnovnoj podlozi pisanja« Tomašić ne razlikuje bitno od »obzoraških blizanaca«. Budući da je Tomašiću već odgovorio u članku Pro domo sua, svrha je ove opsežne logičke i stilske analize pokazati karakterističnu limitiranost polazišnih pretpostavki i uobličena mišljenja u Tomašićevim tekstovima. Različiti tipovi Tomašićeva iskaza (Papićev nekrolog, Pavićev jubilej) jedinstven su predložak sintaktičkih i stilskih konstrukcija prenapregnute ekspresije, u osnovi bezličan i klišejiziran. Posebno se naposljetku posvećuje Tomašićevu čitanju Strindbergova Uskrsa, s vlastitom interpretacijom u kontrapunktu, poentirajući Tomašićev problem kao krizu identiteta kritičara koji ni sam nije u stanju decidirati vlastitu poziciju.

Vl. Bo.